top of page

Likas bang Marunong ang Iyong Anak? Gifted ba Siya?


Likas bang marunong ang aking anak (is my child gifted)? Ito ang uri ng tanong kadalasang tinatanong ng isang magulang. Sa aking pagsasaliksik, mayroong ilang sagot na madalas ginagamit ng mga paaralan para matukoy kung likas na marunong nga ang bata.

Ano ang kahulugan ng pagiging likas na marunong?

Ano ang kahulugan ng pagiging likas na marunong o gifted? Ang kahulugan ng pagiging likas na marunong ay iba-iba para sa iba’t ibang paaralan, organisasyon, at kultura sa napakaraming paraan. Kadalasan, para sa marami, ang pagiging likas na marunong ay pagkakaroon ng higit sa normal na taas ng katalinuhan na nasusukat ng kanilang IQ. Sa Estados Unidos, nagbigay ng kanilang pagpapakahulugan ang National Association for Gifted Children.

"Gifted individuals are those who demonstrate outstanding levels of aptitude (defined as an exceptional ability to reason and learn) or competence (documented performance or achievement in top 10 percent or rarer) in one or more domains. Domains include any structured area of activity with its own symbol system (e.g., mathematics, music, language) and/or set of sensorimotor skills (e.g., painting, dance, sports)."

20 palatandaan ng likas na marunong

Habang nakatutulong sa pagsukat ng katalinuhan ang IQ Test, natutukoy kadalasan ng mga kaibigan, kapamilya at mga guro ang karunungan ng bata sapamamagitan ng pagmamasid. Naririto ang ilang katangian ng mga batang likas na marunong batay sa checklist mula sa Austega, isang kompanya sa Australia na gumagawa ng mga programa para sa mga may likas na karunungan. Tandaan, walang isang batang nagpapakita ng lahat ng mga katangiang ito.

 1. Madaling matuto

 2. Malawak ang bokabularyo sa kaniyang edad

 3. Nagpapakita ng pambihirang abilidad manuri

 4. Madaling magsaulo pero naiinip sa pagsasaulo

 5. Nangangailangan ng kaunting pagdidisiplina mula sa iba ngunit nakakayang disiplinahin ang sarili kung minsan

 6. Mayroong pagkiling sa istruktura, pagkaayos at consistency

 7. Hindi nakatali ang mga ideya sa iisang paraan at napag-uugnay ang ilang ideya sa hindi karaniwang paraan

 8. Inuusisa ang iba’t ibang bagay, sitwasyon at pangyayari habang nagtatanong ng mga kakaibang tanong

 9. Nakakakuha ng matataas na marka sa karamihan o lahat ng kaniyang mga asignatura

 10. Matalas ang kaniyang pokus

 11. Mabilis na nakapagbibigay ng sagot

 12. Mapamaraan sa paghahanap ng solusyon sapamamagitan ng kakaibang paraan

 13. Mataas ang interes sa agham o panitikan

 14. Naipakikita ang pagka-orihinal at pagkamalikhain sa pagsasalita o pagsusulat

 15. Magaling sa pagsusuri at pagbubuo ng mga ideyang abstract

 16. May kumpiyansa sa sarili

 17. Madalas na nadadaig ang ibang mga kaklase at sitwasyon

 18. Madalas na ginagamit ang commonsense

 19. Hindi madaling matakot sa hamon o hirap ng sitwasyon

 20. Madaling matanggap ang kalagayan ng sitwasyon

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square

John Davies Vardeleon or Sir Var to his students is an educator at heart. His experiences in teaching Social Studies in the Jesuit-run Ateneo de Manila University for eight years and moderating for the school's Citizenship Program for ten years, inspired him to promote proper parenting, teacher-training, and the use of the Filipino language in his community through High Horizons Learning Center, which he started in 2007.

bottom of page